a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а пратио је од 12. до 17. марта на граници са Републиком Хрватском поступање према мигрантима и тражиоцима азила. Чланови тима, запослени из Заштититника грађана и представник Центра за интеграцију младих, посетили су прихватне центре Принциповац и Шид, Полицијску станицу Шид и Регионални центар граничне полиције према Хрватској. Посета Регионалном центру граничне полиције према Хрватској била је најављена, док су oстале посете биле ненајављене.

Посетама на граници са Хрватском, НПМ је заокружио активности које су се односиле на праћење поступања према мигрантима и тражиоцима азила на границама. На границама са Северном Македонијом и Бугарском праћен је улаз у земљу, док је на граници са Хрватском пажња НПМ била усмерена на поступање према мигрантима и тражиоцима азила приликом изласка из земље.

Такође, 15. марта чланови НПМ-а су први пут посетили новоформирани Регионални центар граничне полиције за унутрашње граничне прелазе. Упознали су се са организацијом и надлежностима центра и поступањем према странцима којима је одбијен улазак у земљу на граничним прелазима у надлежности овог регионалног центра. Такође, информисани су о поступању по препорукама које су до сада, након посета аеродромима у Београду и Нишу, биле упућиване СГП Београд и СГП Ниш – Аеродром.

Посета је била најављена и у тиму је осим представника Заштитника грађана био и представник Центра за интеграцију младих. Током посете је остварена одлична сарадња са представницима Регионалног центра граничне полиције за унутрашње граничне прелазе.