a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 16. марта 2021. године ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

Тим НПМ је обишао смештајне капацитете у Заводу: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, теретану, просторије за пружање здравствене заштите, спортске терене и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, имајући у виду важност улоге коју службе за здравствену заштиту имају у борби против злостављања.Такође, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја лица лишених слободе, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се лицима лишеним слободе у потпуности омогући остваривање свих загарантованих права.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења, као и о поступању затворског особља, условима у притвору, начину обављања првог прегледа при пријему у завод и сл.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.