a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. и 25. јуна 2020. године Окружни затвор у Чачку у циљу системске контроле стања у установи и заштите и унапређења права лица лишених слободе. Извештај о посети са препорукама је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.

Управник Завода је обавестио НПМ да се отпочело са активностима на унапређењу материјалних услова у спаваоницама и тоалетима, као и да ће у наредном периоду, по добијању новчаних средстава, предузети додатне радове како би се свим затвореницима у затвореном одељењу омогућило да бораве у дневном боравку. Након обезбеђивања материјалних средстава предузеће се радње и у циљу изградње посебне просторије за посете са брачним другом, децом или другим блиским лицем. НПМ ће у даљем раду пратити реализацију ових препорука.

У одговору Завода је наведено да су службеници обезбеђења похађали обуку о примени мера принуде, да је унапређено и њихово поступање у вези са спроводом лица лишених слободе и да је у плану обављање систематског прегледа запослених у служби за обезбеђење током 2021. године, што ће зависити од обезбеђивања материјалних средстава за ту намену.

Запослени у Служби за третман, прихватајући препоруку НПМ, спроводиће процедуру додељивања проширених права и погодности, у складу са законом, без обзира на тренутну немогућност коришћења додељеног права, односно погодности која се користе изван завода услед актуелне пандемије. У наредном периоду ће предузети активности на реализацији групног рада кроз радионице на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци, а Завод је изразио и спремност да се у будућем раду, у складу са законом и важећим стандардима, омогући радно ангажовање прекршајно кажњеним и притвореним лицима, уколико буду исказали заинтересованост.

Служба за здравствену заштиту ће у наредном периоду при првом лекарском прегледу лица лишених слободе обављати преглед свих телесних предела без одеће, што ће омогућити откривање евентуалних телесних повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу. Уведена је и пракса фотографисања уочених повреда и уцртавања у шему тела, а лекар ће у извештају о утврђеним повредама уносити мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама. На тај начин служба за здравствену заштиту ће дати велики допринос у борби против злостављања лица лишених слободе. Будући да се ОЗ Чачак изјаснио да ће предузети активности да се обезбеде услуге лекара психијатра, НПМ ће у даљем раду пратити поступање по овој препоруци.
Управа за извршење кривичних санкција је расписала конкурс за пријем у стални радни однос једног радника службе за обезбеђење, радника за алтернативне санкције, а предузимају се активности и ради пријема у стални радни однос лекара и још једног медицинског техничара.