a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је 29. јануара 2021. године Дом за одрасла инвалидна лица Београд, пословну јединицу Геронтолошког центра која се налази у Земуну. Поред запослених из институције Заштитника грађана, у тиму су били и представник Комитета правника за људска права и специјалиста психијатрије.

Посета НПМ-а установи социјалне заштите у којој се на смештају налазе особе са телесним инвалидитетом (церебралном парализом, мишићном дистрофијом, параплегијом, квадриплегијом, мултиплом склерозом и др) реализована је ради праћења поступања према једној од најосетљивијих категорија корисника тог типа услуга. Ради се о лицима која не могу самостално да се крећу или се крећу отежано и уз подршку у условима забране изласка из установе (која је и даље на снази у установама социјалне заштите). Тим је разговарао са руководиоцем установе и запосленима и обавио поверљиве разговоре са корисницима.

Због мера које су социјалне установе обавезне да предузимају ради заштите од ширења заразне болести, посета је била најављена и обављена уз коришћење пуне заштитне опреме и држање прописане физичке дистанце. Остварена је успешна сарадња са запосленима и остварен увид у документацију. О посети ће бити састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.