a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 5. фебруара 2021. године седиште ПУ Зрењанин као и ПС Житиште и ПС Нова Црња.

НПМ је током посете посветио посебну пажњу основним правима задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање у овим станицама. НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.