a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 5. фебруара 2021. године Окружни затвор у Зрењанину у циљу праћења поступања по препорукама које су овом заводу упућене након посете у јулу 2018. године.

НПМ похваљује чињеницу да је током контролне посете утврђено да је поступљено по највећем броју препорука, те да је Завод предузео активности на унапређењу материјалних услова, документовања повреда, лекарског прегледа, упошљавања и обука осуђених лица, примене мере усамљења и упућивања у самицу, претреса лица и сл. Препоруке за даље праћење односе се на ангажовање довољног броја припадника Службе за обезбеђење и дипломираних правника чија реализација је у току, као и потребу да се осуђеним и притвореним лицима обезбеди свеже воће у оброцима.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења, као и приликом примене других полицијских овлашћења.