a

Тим Заштитника грађама у обављању послова НПМ-а пратио је од 8. до 10. фебруара 2021. године на граници са Републиком Северном Македонијом поступање према мигрантима и тражиоцима азила. Тим је посетио прихватне центре у Прешеву и Бујановцу, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији, полицијске станице Прешево и Бујановац и Окружни затвор у Врању. Поред запослених из Заштитника грађана у тиму је био и представник Центра за интеграцију младих.

Посета Регионалном центру граничне полиције према Северној Македонији била је најављена, све остале биле су ненајављене. У свим посетама остварена је успешна сарадња што је омогућило тиму НПМ-а да у потпуности оствари свој мандат.