a

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је у вишесатном разговору са представницима Удружења радника на интернету разменио информације о ситуацији у којој су се радници који остварују приходе из иностранства нашли након што им је Пореска управа доставила решења за плаћање пореза за претходних пет година.

На састанку, који је крајем прошле недеље иницирао Заштитник грађана ради потпуног сагледавања чињеничног стања у ситуацији у којој су се нашли радници на интернету, представници Удружења су најавили да ће Заштитнику грађана доставити сву релевантну документацију коју поседују.

Заштитник грађана је 15. јануара по сопственој иницијативи, после сазнања да су грађани који остварују хонорарне приходе из иностранства добили позив да ретроактивно пријаве и плате порез за неколико претходних година, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Пореске управе Министарства финансија.

panel flajer