a

Заштитник грађана је у обављању послова НПМ-а у јулу 2020. године обавио ненајављену посету ПС Савски венац у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године, а након тога, у августу месецу упутио Извештај Министарству унутрашњих послова и посећеној полицијској станици ради отклањања уочених недостатака и унапређења поступања према задржаним лицима.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су за полицијске службенике ПУ за град Београд у октобру 2020. године реализована 4 инструктивна семинара под називом „PEACE модел за обављање службеног разговора“ који има за циљ унапређење начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а по завршетку семинара полазници имају обавезу да организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике те полицијске управе. Ово министарство је обавестило Заштитника грађана и да се, као један од факултативних облика наставе, реализује и обука на тему „Тактика поступања према лицима са менталним сметњама“ што ће НПМ пратити у свом даљем раду.

Такође, НПМ ће у наредном периоду пратити и поступање министарства по препоруци да се, опредељена просторија за саслушање лица у ПС Савски венац, опреми, одговарајућом, техничком опремом за аудио и/или видео снимање саслушања.

Према изјашњењима које је министарство доставило, просторије за задржавање лица у ПС Савски венац, опремљене су комплетном постељином у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, а полицијски службеници ове полицијске станице ће, у будућем раду, након обиласка задржаних лица у просторијама за задржавање, у записник о задржавању уносити податак о томе када су обишли задржано лице као и напомене у вези са тим уколико постоје.