a

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 24. јуна 2020. године обавио две ноћне ненајављене посете Полицијској испостави Чачак (ПИ Чачак) и Саобраћајној полицијској испостави Чачак (СПИ Чачак), а 25. јуна 2020. године и посету Полицијској станици у Горњем Милановцу (ПС Горњи Милановац). Током ових посета контролисано је поступање по препорукама из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године. 

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети Полицијској управи Чачак, полицијски службеници ПИ Чачак, СПИ Чачак и ПС Горњи Милановац у будућем раду неће присуствовати лекарском прегледу задржаних лица, осим када то, из безбедносних разлога, затражи лекар који врши преглед, што ће писано и констатовати у записнику о задржавању.

Како је у одговору наведено, СПИ Чачак ће убудуће почетак задржавања возача који су искључени због психофизичког стања рачунати од времена започињања примене полицијског овлашћења довођење, а у будућем раду ће, у решењима о задржавању, у поуци о праву на жалбу, наводити и назив органа коме се жалба подноси.

Заштитник грађана је обавештен и да је у току испорука комплет постељина за опремање просторија за задржавање у посећеним организационим јединицама ПУ Чачак, као и да је у току постављање аудио интерфонског система за позивање полицијских службеника у СПИ Чачак и ПС Горњи Милановац. Такође, овај орган је обавештен да је, већи доток природног светла у просторији за задржавање у ПС Горњи Милановац и СПИ Чачак, могуће обезбедити када се за потребне радове буду одвојила финансијска средства, а што ће НПМ пратити у даљем раду.

Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ, у континуираном дијалогу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства унутрашњих послова, наставити да прати поступање тог органа у складу са важећим прописима и стандардима у погледу услова које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.