a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, после сазнања да су грађани који остварују хонорарне приходе из иностранства добили позив да ретроактивно пријаве и плате порез за неколико претходних година, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Пореске управе Министарства финансија Републике Србије.

„Обраћали су нам се грађани да треба одједном да плате велике порезе за неколико година уназад на приходе из иностранства које остварују кроз хонорарни рад у области ИТ услуга, графичког дизајна, држања часова страних језика… Није спорна наплата пореза већ начин на који се врши контрола пријављивања и наплате пореза у овим случајевима“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић од Пореске управе тражи да му у року од 15 дана достави информације да ли је претходних година редовно, на јаван и транспарантан начин, указивала грађанима да приход из иностранства по основу пружања различитих врста услуга представља опорезив приход, као и на обавезе физичких лица која остварују овакве приходе да подносе пореске пријаве, односно да сами обрачунају порез и доприносе и измире своје пореске обавезе.

Заштитник грађана тражи и да му Пореска управа достави податке о броју извршених контрола наплате пореза од физичких лица који остварују приходе из иностранства од октобра 2020. до краја те године, као и о броју извршених контрола ради провере подношења пореских пријава и наплате пореза у последњих пет година за сваку годину појединачно.

Пашалић истиче да је, иако Пореска управа сходно члану 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији није у обавези да обавештава пореске обвезнике о њиховим обавезама осим на лични захтев, потребан одговорнији и флексибилнији однос овог надлежног органа према пореским обвезницима с обзиром да су у питању нове делатности.

„Пореска управа треба да буде сервис грађана који ће им редовно и тачно указивати на њихове обавезе. Не може се грађанима у потпуности пребацити одговорност да самоиницијативно испуњавају пореске обавезе на које им Пореска управа није указивала“, нагласио је Заштитник грађана.

Пашалић је навео да ће по добијању информација од Пореске управе размотрити начине за проналажење решења које би грађанима који остварују приходе из иностранства од хонорарних послова олакшало плаћање доспелих пореских обавеза и како се овакве ситуације убудуће не би понављале.