a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 18. децембра 2020. године Дом Јован Јовановић Змај и Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља, односно старатеља, у Београду. Поред запослених из институције Заштитника грађана, у тиму је био и представник Центра за интеграцију младих.

Посете установама су реализоване ради праћења поступања према малолетним мигрантима без пратње и услова у којима бораве. Тим је разговарао са руководиоцима и службеницима установа, као и са присутним малолетницима.

Због мера које социјалне установе предузимају ради заштите од ширења заразне болести посете су биле најављене. Остварена је успешна сарадња са запосленима из обе установе, који су пружили све тражене информације и податке, омогућили обилазак просторија и ненадзиране разговоре са малолетницима.