a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ- а који је предводила заменица заштитника грађана и руководитељка тима НПМ-а др Наташа Тањевић, обавио је 28. децембра ненајављену посету Полицијској управи Ваљево ради праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (ЦПТ) о посети Републици Србији из 2017. године. У тиму је поред запослених из институције Заштитника грађана био и представник удружења Одбора за људска права Ваљево.

Представници НПМ-а су након посете Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, у коме су разговарали са више притвореника о поступању полиције током њиховог лишења слободе, у седишту ПУ Ваљево обишли просторије за задржавање и службене канцеларије полицијских службеника и просторију/депо где се држе одузети предмети. Остварили су увид у предмете притужби и документацију о употреби средстава принуде и задржавању лица и кроз разговор са полицијским службеницима прикупили додатне информације о поступању према доведеним и задржаним лицима.

Поступање полицијских службеника током посете тима НПМ-а било је професионално и представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.