a

Поводом посете Клиници за психијатрију Клиничког центра Војводине, Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упутио маја 2020. године Извештај са 13 препорука за отклањање уочених недостатака.

Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да су у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима обезбеђена средства за реконструкцију зграде Клинике за психијатрију, чије је спровођење планирано у 2021. години, на који начин ће се, у складу са упућеним препорукама, унапредити материјални услови намењени стационарном психијатријском лечењу деце и адолесцената и омогућити позитивно терапијско окружење пацијентима на Клиници.

Такође, Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама НПМ, Клиника за психијатрију изменила образац за давање пристанка на болничко лечење и медицинске мере, како би се избегло паушално давање сагласности на медицинске мере, и разрадила доступне рехабилитационе психосоцијалне активности које подразумевају континуирану индивидуалну и групну психотерапију, као и окупациону терапију. У вези са поступањем према агитираним пацијентима, наведено је да је допуњена евиденција о примени мере физичког спутавања механичким ограничењем.

Пацијентима чије здравствено стање то дозвољава, Клиника континуирано омогућава да проводе време на свежем ваздуху, што се наводи да ће бити значајно доступније након планиране реконструкције зграде.

Поступајући по препорукама, информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите постављене су на Клиници и у оквиру болничких одељења, као и Књига жалби и Књига утисака.

У одговору Клиничког центра Војводине наведено је и да је један лекар већ упућен на специјализацију из дечије психијатрије, док ће други лекар на исту специјализацију бити упућен током текуће године.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.