a

Заштитник грађана Зоран Пашалић оценио је да формирање база са именима појединих судија и коментарима случајева у којима су они поступали представља врсту притиска на независност судија, а потенцијално може да доведе у питање личну и безбедност породица судија.

„Недопустиво је судијама цртати мету на челу. На овај начин се угрожава независност рада судија али потенцијално и лична и безбедност њихових породица што је опасно за правни поредак али и за друштво у целини“, изјавио је Пашалић и додао да се оваквим произвољним базама додатно урушава пољуљано поверење грађана у домаће правосуђе.

Иако не можемо да контролишемо правосуђе, од грађана добијамо велики број притужби које се односе на право на суђење у разумном року, на неизвршење судских одлука и на право на правично суђење, тако да Заштитник грађана најбоље зна чиме су грађани незадовољни у раду треће гране власти, навео је Пашалић.

„Више пута сам указивао и давао предлоге како да се то превазиђе тако да сматрам да је крајње непримерено формирање база судија и анализа случајева у којима су они поступали, а које су урађене на начин супротан Уставу и законима Србије, и уопште пракси у свету“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је нагласио да упркос великом броју притужби грађана на рад правосуђа, ова институција никада није оцењивала рад судова.

„По Уставу, судске одлуке могу преиспитивати само надлежни судови кроз редовне и ванредне правне лекове а избор и напредовање судија су регулисани прописима. У супротном, улазимо дубоко у независност правосудног система као независне гране власти“, нагласио је Пашалић.