a

Заштитник грађана Зоран Пашалић упутио је данас јединицама локалне самоуправе допис следеће садржине:

„На основу сазнања Заштитника грађана о томе да поједине јединице локалне самоуправе одбијају да разматрају захтеве за кретање у време забране кретања којима је разлог виђање детета по основу судске одлуке, Заштитник грађана упозорава да није дозвољено одступање од зајемчених права детета да одржава личне односе са родитељем са којим не живи сходно члану 64. и члану 202. Устава Републике Србије у вези члана 61. Породичног закона.

Процедуром за добијање дозволе за кретање у време забране кретања коју је Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања издало 08.04.2020. године је управо омогућено родитељима са којим дете не живи, да у сврху одржавања личних односа може да оствари право на дозволу за кретање у време забране кретања.

Заштитник грађана због тога захтева од јединица локалне самоуправе, као и од свих других надлежних државних органа да поштују права детета и разматрају захтеве родитеља за кретање које подносе родитељи којима је право на одржавање личних односа признато правоснажном судском одлуком.“