a

Заштитник грађана Зоран Пашалић био је гост у Дневнику Радио телевизије Србије.

Детињство је један од најлепших периода када смо безбрижни и када кроз игру стичемо нова знања и вештине које ће нам помоћи да будемо самостални, одрасли људи. Свако дете има право на живот, опстанак и развој. Данас је Међународни дан заштите деце, а о томе какав је положај деце у Србији разговарам са заштитником грађана Зораном Пашалићем. Живимо у специфичном времену, много је изазова. Шта се у последњих годину дана побољшало, шта се погоршало? Како оцењујете положај деце у Србији?

- У оквиру Институције Заштитника грађана постоји један врло разрађен систем који се бави заштитом права детета. Нови Закон о Заштитнику грађана, који је кренуо са применом крајем прошле године, дао је још већа овлашћење Заштитнику грађана да прати положај деце у Републици Србији. Тај положај деце у Републици Србији нарочито је везан за период, да тако кажем, експанзије ковида-19, када су урађена многа истраживања. Ми смо објавили посебан извештај на ту тему, са посебним освртом на период ванредног стања. Такође, Центар за права детета је урадио једно врло обимно истраживање у којем су се деца изјашњавала шта им је било ускраћено и шта су последице одређених тешкоћа - прво образовања, а затим њихове међусобне комуникације, дружења, социјалних контаката. У 70 одсто случајева су незадовољни начином на који је образовање у периоду изолације функционисало. Затим, немогућношћу њихове међусобне социјалне комуникације. Занимљиво је да су ношење маски деца приметила као један вид онемогућавања ближе комуникације, у смислу невербалне комуникације, и свакако организовање скупова јер је та социјална потреба код деце нарочито изражена и њен недостатак је дао одређене последице и њихово незадовољство. Оно што су једино изнели као позитивне примере је могућност да више контактирају са својим родитељима, а други позитивни пример је могућност да се више баве собом, односно својим активностима. Мада, то се мора посматрати на различите начине. С обзиром да су они били изоловани као и сви грађани Републике Србије, да ли у периоду ванредног стања или потом када је било препоручено да се комуникација међу грађанима па тиме и међу децом смањи, то је дало неке
последице које ми сматрамо негативним, а то је могућност да се бавећи се собом преко друштвених мрежа развије један однос комуникације који ми врло, као институција врло пажљиво пратимо, а који рађа многе негативне последице.

Колико је тих молби, притужби и пријава невезано за корону у протеклих годину дана? На шта су се односиле?

- Што се тиче заштите права детета и притужби по том основу, она никада нису, осим у периоду ванредног стања, била мања од 9-10 одсто. Значајно је да ми исто тако неких 10 одсто случајева сазнајемо из медија. У периоду ванредног стања оне су мултипликоване, било их је много више, поготову када се ради о деци са посебним потребама којима је таква једна организација друштва онемогућила многе активности, да не говорим оне најзначајније, а то је могућност адекватног лечења, неге, бриге...

Кажете сазнајете из медија. Шта то значи? Да вам се не обраћају. Због чега? Како то тумачите?

- Немојте да схватите погрешно, значи ако кажем 10 одсто је из медија, а 90 одсто се грађани директно обраћају.

Каква је здравствена и социјална заштита деце? Да ли је то на неком да кажем задовољавајуће нивоу? Које су ту препреке?

- Не може се генерализовати, зависи од случаја до случаја, с тим што је здравствена заштите далеко боља од социјалне заштите. Видели сте многе случајеве који су изазвали пажњу јавности где је социјална заштита заказала. У ком смислу заказала? Заказала је што када се појави проблем у некој породици у којој деца живе ту центри за социјални рад морају да прате, али апсолутно да прате и да реагују брзо. Та брзина реаговања је суштина.

Да ли сте задовољни сарадњом између надлежних институција? Да ли би то требало да буде боље?

- Требало би да буде боље, али опет ни то се не може генерализовати.

Шта је ту најслабија карика?

- Најслабија карика је повезаност свих у један ланац праћења када се у некој породици појави проблем. То је није само посао Центра за социјални рад, већ често и полиције, и здравствених радника, али првенствено центара за социјални рад. На тај начин не оптужујем центре за социјални рад. Шта тај недостатак повезаности практично ствара? То је да ти поступци трају дуго и да се онда често завршавају лоше или чак трагично. Оно на чему инсистирамо и на шта смо највише указали то је брзина реаговања и константно праћење.

Што се тиче образовања, какав је ту обухват деце? Негде статистика каже око 70-80 одсто ромске деце је ван система образовања... Чини ми се да највећи проблем заправо имају деца са маргине.

- Није само деца са маргине. Највећи је проблем код ромске женске популације, тачније девојчица, да будем једноставнији, којима се у ромској популацији омогућава образовање до једног нивоа. Ретко се оне образују у средњој школи, због Система и традиције. Кад кажем система, мислим на систем и начина живота у оквиру заједнице, на традицију те популације и ту се мора посебно обратити пажња. Сви кажу образовање, нико не говори образовање и васпитање. Рецимо, деца су за време трајања ковида-19 као један од битних недостатака приметила то што школе нису организовале скупове на којима би деци стручњаци објаснили како да се бране од стреса који је цела та ситуација изазвала, не само код њих него код свих. Али првенствено се деца морају заштитити.

Насиље, занемаривање, имовинске, социјалне разлике... Све то оптерећује детињство наше деце. Колико смо ми, одрасли и цело друштво свесни тога у целини и одговорни довољно?

- Опет се поставља питање повезаности целог друштва. Значи, не можемо посматрати парцијално, не можемо гледати родитеље посебно, школу посебно, већ морамо посматрати све у у корелацији. Ако имате такву ситуацију да деца нису мотивисана за образовање, оно чиме се сада Институција бави и вероватно ћемо изаћи скоро са једним пројектом, а то је мотивација деце за образовање.

Зашто су немотивисани?

- Зато што садржаји које они примају најчешће преко друштвених мрежа пропагирају потпуно другачији начин живота.

То је наша одговорност. Да ли је то порука за крај на овај дан, шта су приоритети, неки главни задатак свих нас?

- Оно што ми похваљујемо заиста је један напор државе за повећање наталитета. У целој заједници, не само нашој него на нивоу Европе чак и света, је тај негативни природни прираштај будућност и врло нам је битно да се испрати тај део. Али исто нам је битно да се испрати образовање и васпитање деце јер деси се, а ми то врло добро знамо као институција, да се деца у том периоду, да кажем колоквијално, погубе. Ако их погубите у том периоду, никад их више нећете стићи и онда имате велики, велики проблем са том популацијом.

Наравно, прво породица па онда читаво друштво. Хвала најлепше.