a

Заштитник грађана подржава израду новог акционог плана за наредни двогодишњи период за спровођење Програма о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године, поготово што први трогодишњи акциони план за спровођење програма, који је обухватао планиране активности за период 2019-2022. године, у претежном делу није остварен услед ванредних околности изазваних пандемијом Covid–19 током 2020. године.

Доношење новог акционог плана је, по мишљењу Заштитника грађана, прилика да се отклоне недостаци претходног акционог плана који су, такође, могли утицати на незнатан степен остварености постављених циљева. У том смислу, доношење новог акционог плана је прилика да се недостаци претходног сагледају, утврде почетне и циљане вредности за све показатеље резултата на нивоу мера.

Заштитник грађана у Мишљењу које је доставио Министарству здравља поздравља измене и допуне које предвиђа предлог акционог плана, али је формулисао и додатне предлоге за унапређење планираних активности.