a

Услед неразвијености сервиса помоћи и подршке Заштитник грађана сматра да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом треба допунити одредбама којима се у листу права на финансијску подршку породици са децом уводе два нова права, на основу услова који би такође били прописани овим законом. То су право на накнаду незапосленом родитељу који негује дете коме је неопходна стална нега и помоћ и право на накнаду зараде једном од родитеља који је стекао право да ради са скраћеним радним временом ради неге детета старијег од пет година коме је неопходна стална нега и помоћ.

Заштитник грађана је у мишљењу које је упутио Министарству за бригу о породици и демографију такође указао да ни законом, а ни нацртом нису препознате потребе деце чији су један или оба родитеља особе са инвалидитетом, чиме се доводе у неравноправан положај у односу на другу социјално угрожену децу без родитељског старања, децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом, као и децу корисника новчане социјалне помоћи. У циљу подршке родитељству особа са инвалидитетом и њиховој деци, а посебно женама са инвалидитетом, Заштитник грађана предлаже да се закон допуни новом тачком, којом ће се прописати право на накнаду боравка у предшколској установи за децу родитеља са инвалидитетом.