a

Заштитник грађана упутио је Мишљење Општинској управи општине Кула, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у којем је указао да је потребно да надлежни инспекцијски органи појачају међусобну сарадњу и координацију, те предузму све мере које ће довести до коначног престанка испуштања непречишћених отпадних вода у каналску мрежу Великог бачког канала, уз санкционисање свих загађивача.

Имајући у виду да није утврђена одговорност за велики помор риба до којег је дошло у октобру 2019. године у Великом бачком каналу, као и да су поремећаји у режиму воде у том каналу констатовани и у 2020. и у 2021. години, Заштитник грађана сматра да, иако је у току реализација Пројекта ремедијације/ревитализације Великог бачког канала, и даље постоји ризик од појаве нових последица загађења тог водотока уколико се настави са испуштањем непречишћених отпадних вода.