a

Обраћања грађана инспекцијским органима града Београда поводом дима, паре и мириса који долазе из угоститељских објеката, нарочито оних који своју делатност обављају у стамбеним зградама, указују не само на учесталост оваквих ситуација, већ и потребу за прецизнијом правном регулативом, с обзиром да нису прописани ближи услови за обављање оваквих делатности.

Стога Заштитник грађана у Мишљењу које је упутио Граду Београду указује на неопходност ближег уређења услова за опремање угоститељских објеката, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, водећи пре свега рачуна да се обезбеди ефикасна заштита околине од ових штетних утицаја, а сходно овлашћењу које је Законом о угоститељству дато јединицама локалне самоуправе.