a

Право деце на заштиту од свих облика насиља и заштиту од прекомерног мешања у њихову приватност и право детета жртве насиља на опоравак и реинтеграцију, за медије значи обавезу да у извештавању о насиљу над децом покажу највиши могући ниво опреза. Дужност је и министарства, у чијој је надлежности надзор над применом Закона о јавном информисању и медијима, да предузима мере према медијима који приликом извештавања не обезбеде прописане мере заштите детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућено Министарству културе и информисања, у којем је истовремено упутио препоруку том министарству да поново размотри оправданост предузимања мера према дневном листу „Вечерње новости“ због чињења деце препознатљивим у свом извештавању.