a

Убудуће Министарство финансија, Пореска управа и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да предузму све мере на отклањању лоше праксе како би остварили међусобну сарадњу ради благовремене размене података у вези са доприносима, а с циљем ефикаснијег остваривања права грађана из области пензијског и инвалидског осигурања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана