a

Заштитник грађана поздравља израду Предлога уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставило на мишљење. У Мишљењу које је доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана је дао своје примедбе и сугестије на текст Предлога уредбе.