a

Заштитник грађана поздравља напоре за израду јединственог законодавног оквира у материји здравственог осигурања и здравствене заштите војних осигураника с обзиром на потешкоће у примени постојећих прописа који регулишу наведену област и потребу за усаглашавањем са прописима који су у међувремену донети, мењани или допуњавани, а који су од значаја за здравствену заштиту и здравствено осигурање војних осигураника, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана