a

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутио иницијативу за измену важећих прописа из области образовања и васпитања која предвиђа да надлежност просветне инспекције и педагошког надзора, поред јавних и приватних установа, буде проширена и на привредне субјекте који врше делатност образовања.

„Одредбе Закона о основама система образовања и васпитања у вези са процедуром код оснивања установа, затим одредбе о безбедности деце, правилима понашања и забранама дискриминације и злостављања, повреде части и угледа, које се примењују у установама, треба да се примењују и на привредне субјекте који обављају делатност образовања које није обухваћено овим законом“, навео је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана предлаже да важећи прописи који се односе на процес образовања и васпитања убудуће обухватају све субјекте који у њему учествују, укључујући и групе привредних субјеката који спроводе образовно-васпитне процесе независно од законом регулисаног система образовања и васпитања, и за сада без надзора и контроле поменутог система.

Пашалић истиче да би предложене измене прописа требало да се односе на образовање које привредни субјекти обављају као своју претежну али и као споредну делатност.

„Неопходно је проширити надлежност просветне инспекције и стручно педагошког надзора поред јавних и приватних установа и на привредне субјекте у вршењу делатности образовања које нису обухваћене Законом о основама система образовања и васпитања, у циљу једнаке заштите права и интереса деце и ученика у образовању“, поновио је Пашалић.

Заштитник грађана истиче да процес образовања и васпитања, због своје важности посебно када су у питању младе генерације, мора бити на исти начин уређен и на истом закону заснован за све који у њему учествују или су на било које друге начине укључени.

„Ситуација у којој цела једна група привредних субјеката може да спроводи различите облике образовно-васпитног процеса независно од законом регулисаног система образовања и васпитања и без надзора и контроле поменутог система, може да доведе до многих нежељених последица, како на краткорочном, тако и на дугорочном плану“, нагласио је Пашалић.