a

Надлежни органи града Београда начинили су груб пропуст у раду на штету права грађана на здраву животну средину, тиме што упркос изричитој законској обавези нису донели Краткорочни акциони план, утврдио је Заштитник грађана