a

Заштитник грађана утврдио је да полицијски службеници у Београду, Нишу и Новом Саду због неблаговременог и неефикасног поступања по пријавама грађана нису утврдили идентитет нити размотрили постојање основа за подношење прекршајних пријава против непознатих лица која су се ноћу окупљала на крововима зграда у време ванредног стања и препоручио покретање дисциплинских поступака против полицијских службеника који су били задужени за поступање по пријавама грађана.

У препорукама за исправљање пропуста у раду, Заштитник грађана је од Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије затражио да предузме све потребне мере да полицијски службеници у будућем раду благовремено предузму све потребне радње у циљу успостављања јавног реда и мира (изађу на лице места, идентификују учиниоце прекршаја, поднесу захтеве за покретање прекршајног поступка уколико има основа за то).

Полицијске управе МУП-а у Београду, Нишу и Новом Саду треба да спроведу дисциплинске поступке против полицијских службеника који су били задужени за поступање по пријавама грађана о окупљању непознатих лица на крововима стамбених зграда у периоду 29.4.2020. до 3.5.2020. године, како би утврдили да ли су у поступању по наведеним пријавама учинили неку од тежих повреда радне дужности из члана 207. Закона о полицији, навео је Заштитник грађана.

МУП ће водити рачуна да се не догађају слични пропусти у поступању по пријавама грађана у циљу спречавања извршења прекршаја и кажњавања одговорних лица, навео је Заштитник грађана и од овог министарства затражио да га обавести исходу покренутих дисциплинских поступака, а у року од 60 дана и о предузетим мерама.

У поступку покренутом по сопственој иницијативи после сазнања из медија, Заштитник грађана је утврдио да су полицијски службеници у ова три града непоступањем по пријавама које су грађани подносили од 29.04.2020. до 03.05.2020. године пропустили да спрече окупљања непознатих лица на крововима стамбених зграда која су том приликом користила пиротехничка средства (бакље, петарде), у време у коме је важила забрана кретања на јавним местима.

Заштитник грађана је утврдио да због наведених пропуста у раду полиције није утврђен идентитет лица која су потенцијално учиниоци прекршаја против јавног реда и мира, који су нормирани Законом о јавном реду и миру, и прекршаја против забране кретања за време ванредног стања, која је прописана Уредбом о мерама за време ванредног стања.

Последица оваквог поступања полицијских службеника била је опасност од нарушавања јавног реда и мира у наведеном периоду, али је доведена у питање и ефикасна примена мера Владе Србије за сузбијање и спречавање ширења заразне болести Ковид-19 и заштита становништва, утврдио је Заштитник грађана.