a

Средња струча школа није предузела благовремене, делотворне и адекватне активности поводом сумње на сексуално насиље одрасле особе над ученицом. Директорка школе ометала је рад Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и онемогућавала запослене у установи да предузимају мере и активности прописане за случај насиља, злостављања и занемаривања ученика, утврдио је Заштитник грађана.