a

Образовање, информисање и неговање културе на матерњем језику није само поштовање основног људског права, већ је основна ставка у чувању и очувању националног идентитета појединца и целе заједнице, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 21. фебруара, Међународног дана матерњег језика.

Он је навео да без обзира на то да ли сте припадник већинског народа или националне мањине, треба да имате право да користите свој матерњи језик у јавним приликама, да се образујете и информишете, као и да стварате и негујете културу на свом језику.

У Србији поред српског језика у службеној употреби су 12 језика националних мањина у 42 локалне самоуправе, а 60 хиљада деце похађа наставу на мањинским језицима на свим нивоима. Заштитник грађана је оценио да је држава са својим законским нормативима у области заштите матерњег језика и писма умногоме изнад европског стандарда, али је исто тако важна континуирана сарадња са националним саветима националних мањина у Републици Србији на унапређењу постојећих права, као и у изналажењу модела наставе за побољшање нивоа знања српског језика деце припадника националних мањина.

Зоран Пашалић је данас истовремено најавио да ће покренути поступак оцене уставности одредби Закона о родној равноправности које се односе на употребу родно сензитивног језика.