a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација да је један осуђеник услед лошег здравственог стања и због тога што му није пружена лекарска помоћ преминуо у Окружном затвору у Прокупљу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада тог завода.

Заштитник грађана тражи од Окружног затвора у Прокупљу да му у року од 15 дана достави информације када је преминули осуђеник заражен корона вирусом, које активности су предузете да му се пружи благовремена и адекватна здравствена заштита, као и на који начин је контролисано његово здравствено стање.

Од управе Окружног затвора у Прокупљу Заштитник грађана је затражио конкретне информације о томе колико пута је преминулог осуђеника прегледао лекар од тренутка сазнања да је позитиван на COVID-19, да ли је осуђеник вођен у здравствену установу ван затвора, којим данима је лекар присутан у затвору, те да ли је током викенда (2.10. и 3.10.2021. године) био обавештен да је осуђенику била потребна лекарска помоћ и уколико јесте како је поступано тим поводом. У вези са тим затражено је и да се овом органу достави и целокупна медицинска документација која се односи на начин пружања здравствене заштите осуђенику од тренутка сазнања да је позитиван на COVID-19.

Осим тога, Заштитник грађана је од затвора у Прокупљу затражио и обавештење о томе да ли у затвору има и других осуђеника који су заражени корона вирусом, у чему се састоји здравствена заштита која им се пружа, као и на који начин се спроводе превентивне мере у циљу заштите од ширења корона вируса.