a

Заштитник грађана утврдио је да су припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије неблаговремено и неефикасно поступали приликом спречавања нарушавања јавног реда и мира у галерији „Стара капетанија“ у Земуну, уништења изложених уметничких дела и нарушавања безбедности присутних грађана и затражио утврђивање одговорности полицијских службеника због пропустa у раду.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада МУП-а, покренутом по притужби грађана, утврдио да су полицијски службеници Полицијске станице Земун начинили пропусте у раду поводом догађаја од 13. октобра 2020. године у галерији „Стара капетанија“ јер су неблаговремено и неефикасно поступали иако су претходно били обавештени о постојању претњи смрћу и уништавања имовине.

У поступку контроле рада МУП-а, Заштитник грађана је утврдио да је Полицијска станица Земун вече пре инцидента била обавештена да су на Фејсбук страници галерије „Стара капетанија“ на којој је најављена изложба остављене претње смрћу ауторима као и претње да ће галерија бити запаљена.

Заштитник грађана је утврдио да након пријема пријаве о претњама 12.10.2020. године полицијски службеник о њима није обавестио свог непосредно претпостављеног, услед чега је изостало благовремено и ефикасно поступање полицијских службеника на спречавању спорног догађаја, те је дошло је до неометаног упада десет лица у галерију, од којих је до сада идентификовано њих пет, уништења изложених радова, нарушавања јавног реда и мира и угрожавања безбедности грађана који су присуствовали изложби.

У препорукама за отклањање пропуста Заштитник грађана тражи од МУП-а да предузме све потребне мере у циљу утврђивања идентитета преосталих лица која су учествовала у упаду у галерију а која до сада нису идентификована, као и све активности везане за прикупљање и обезбеђење свих расположивих доказа.

Такође, Заштитник грађана тражи да МУП спроведе дисциплински поступак против полицијског службеника који је пропустио да обавести надређеног старешину о пријави претњи, као и да полицијски службеници Полицијске станице Земун у будућем раду поступају у складу са законским прописима и начелима обављања полицијских послова и законито и правилно, односно без одлагања, савесно и ефикасно поступају по пријавама грађана.

О поступању по препорукама МУП треба да обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.