a

Заштитник грађана утврдио је да су припадници Министарства унутрашњих послова током протеста у јулу 2020. године у Београду и Новом Саду незаконито и неправилно поступали према појединим грађанима, да нису имали видно истакнутe идентификационе ознаке и да је Сектор унутрашње контроле само у једном случају утврдио идентитет лица која су незаконито поступала.

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи на основу сазнања добијених из медија и видео снимака са друштвених мрежа, покренуо осам поступака контроле правилности и законитости рада МУП-а и утврдио да у свим тим случајевима постоје пропусти у поступању полицијских службеника према појединим грађанима у периоду од 8. до 11. јула 2020. године.

Пропусти се састоје у недозвољеној употреби силе и незаконитој и неправилној употреби средстава принуде од стране полицијских службеника према појединим грађанима чиме су им повређени право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство, а затим у томе што полицијски службеници нису имали видно истакнутe идентификационе ознаке што је отежало спровођење истраге и утврђивање њихове индивидуалне одговорности.

Заштитник грађана је као пропуст утврдио и то што Сектор унутрашње контроле није одмах по сазнању, односно без одлагања, предузео све радње и активности у циљу утврђивања чињеничног стања и прибављања доказа, као и индивидуалне одговорности полицијских службеника који су незаконито и неправилно поступали према појединим грађанима.

Заштитник грађана у препорукама наводи да је потребно да МУП континуираним обукама обезбеди да сви полицијски службеници приликом примене овлашћења поступају у складу са законом, као и да обезбеди да сви полицијски службеници приликом обезбеђења јавних скупова, одржавања јавног реда и мира и примене полицијских овлашћења према грађанима имају видно истакнуте идентификационе ознаке на основу којих их је могуће лако идентификовати.

„Министар унутрашњих послова, директор полиције и начелници полицијских управa ће, остварујући своју улогу у борби против некажњивости за тортуру, послати снажну поруку да је неадекватно поступање према грађанима противзаконито, непрофесионално и да подлеже одговарајућим санкцијама. Достизање наведеног циља ће се осигурати спровођењем делотворне истраге, утврђивањем индивидуалне одговорности и санкционисањем одговорних полицијских службеника“, наводи се у препоруци.

Заштитник грађана у препоруци наводи да Сектор унутрашње контроле у будућем раду треба одмах по сазнању да је дошло до незаконитог поступања на штету права грађана предузима све радње усмерене на откривање одговорних полицијских службеника.

Заштитник грађана очекује да га МУП Републике Србије у року од 60 дана обавести о поступању по овој препоруци.