a

Заштитник грађана негирао је тврдње „Београдског центра за људска права“ да је одбацио иницијативу овог удружења грађана да, како су навели, „по службеној дужности у поступку контроле утврди разлоге и евентуалне пропусте надлежних институција у систему здравствене заштите…“ и упутио деманти таквих навода "Београдском центру за људска права" и медијима.

Деманти објављујемо у целости:

Апсолутно су нетачне тврдње „Београдског центра за људска права“ наведене у том саопштењу да је Заштитник грађана одбацио иницијативу овог центра да „по службеној дужности у поступку контроле утврди разлоге и евентуалне пропусте надлежних институција у систему здравствене заштите…“.

Уз сво разумевање да грађани и удружења грађана нису обавезни да познају правну терминологију и све законе, Заштитник грађана пре свега указује да је израз „службена дужност“ непознат и Закону о Заштитнику грађана и Институцији Заштитника грађана.

У Закону о Заштитнику грађана се стриктно наводи да Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Појединци и удружења грађана могу да себи дају посебан значај у друштву, што не обавезује Заштитника грађана јер ова институција има исти став према свима - и према грађанима и према удружењима грађана.

Није, такође, тачна ни тврдња да је Заштитник грађана, како наводи БЦЉП, одбацио иницијативу овог удружења грађана. Истина је да је упутио БЦЉП да, у складу са Законом о Заштитнику грађана, искористи сва правна средства која претходе подношењу притужбе Заштитнику грађана.

Заштитник грађана претпоставља да је његов одговор БЦЉП-у по питању пристигле иницијативе стигао у нестручне руке и зато поново наглашава да је чланом 25 Закона о Заштитнику грађана прописано да је, пре обраћања Заштитнику грађана, подносилац дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку.

С обзиром да Заштитник грађана ради само и само по закону а не према афинитетима и анимозитетима, још једном указује да би то био једини законски и правни пут те позива „Београдски центар за људска права“ да тако поступи по питању своје иницијативе.

Сходно Закону о јавном информисању и медијима, који предвиђа да је интерес јавности да чује све стране, Заштитник грађана очекује да његов одговор на неистините тврдње "Београдског центра за људска права" објавите на вашој интернет презентацији.