a

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи а после сазнања из медија да је Центар за социјални рад Мало Црниће уз асистенцију полиције и присуство судије због сиромаштва одузео петогодишње дете од родитеља, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и овог локалног центра.

Заштитник грађана од надлежног министарства тражи да најкасније у року од 15 дана достави извештај о поступању у вези са овим случајем, као и записник и копије документације о извршеном надзору над радом Центра за социјални рад Мало Црниће у овом случају.

Од надлежног центра Заштитник грађана тражи да га у истом року, уз сву пратећу документацију, обавести о активностима у вези са породицом, са посебним освртом на поступак измештања детета из породице.