a

Заштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) са шест удружења чијим је статутом предвиђен циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода.

Заштитник грађана Зоран Пашалић потписао је појединачне споразуме са Виктимолошким друштвом Србије, Комитетом правника за људска права, А11 –Иницијативом за економска и социјална права, Центром за интеграцију младих,  Хелсиншким одбором за људска права у Србији и Одбором за људска права Ваљевo.

Потписаним споразумима ближе се уређује сарадња коју ће Заштитник грађана остваривати са изабраним удружењима у обављању послова НПМ а на основу Одлуке Заштитника грађана од 19. јуна 2020. године о избору удружења са којима ће Заштитник грађана сарађивати у обављању послова НПМ и у складу са чланом 2а. став 2. Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

b_300_0_16777215_00_images_20200629_PotpisivanjeNPM.jpegСарадња Заштитника грађана са удружењима  у обављању послова НПМ спроводиће се кроз учешће представника и сталних стручних сарадника удружења у посетама местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, изради извештаја или делова извештаја о обављеним посетама, изради препорука за отклањање утврђених недостатака у раду установа где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, давању стручних налаза и мишљења о здравственом стању, нарочито насталим физичким повредама и претрпљеном психичком болу као последици било ког облика злостављања. Такође, сарадња ће се огледати и у изради извештаја или делова тематских извештаја о стању у области положаја лица лишених слободе, изради анализа и/или мишљења о прописима или нацртима прописа којима се уређују положај, права и обавезе лица лишених слободе.