a

Заштитник грађана утврдио је да Центар за азил Боговађа и Међуопштински центар за социјални рад за општине Љиг, Лајковац и Мионица нису предузели одговарајуће мере поводом физичког насиља радника обезбеђења над малолетним мигрантима који су били смештени у центру у Боговађи и од Министарства унутрашњих послова Републике Србије затражио да утврди све околности овог случаја.

Поступајући по сопственој иницијативи, Заштитник грађана је у раду ова два центра утврдио бројне пропусте и затражио да о целом случају одмах обавесте Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

Поступак контроле законитости и правилности рада Комесаријата за избеглице и миграције, Центра за азил Боговађа и Међуопштинског центра за социјални рад за општине Љиг, Лајковац и Мионица Заштитник грађана је покренуо након што му се обратила Група за децу и младе „Индиго“ који су га обавестили да им се 11. 5. 2020. године обратио малолетни мигрант без пратње који је смештен у Центру за азил Боговађа са тврдњама да малолетни мигранти без пратње смештени у овом центру трпе физичко насиље од стране припадника обезбеђења.

Он је Групи „Индиго“ доставио снимке и фотографије насиља и повреда, које је ово удружење проследило Заштитнику грађана. Снимци и фотографије су, како су навели из ове групе, настали у ноћи 10/11. 5. 2020. године, у периоду од 21.05 до 3.25 часова.

У препорукама које је Заштитник грађана упутио органима чији је рад контролисао, наводи се између осталог да је потребно да Центар за азил Боговађа и Међуопштински центар за социјални рад за општине Љиг, Лајковац и Мионица одмах обавесте Министарство унутрашњих послова Републике Србије о свим чињеницама и околностима које се односе на физичко злостављање малолетних миграната без пратње од стране радника обезбеђења Центра за азил Боговађа у ноћи између 10/11. 5. 2020. године.

Министарство унутрашњих послова, како наводи Заштитник грађана, треба да утврди да ли су тачни наводи да су полицијски службеници у ноћи између 10/11. 5. 2020. године интервенисали у Центру за азил Боговађа како би обезбедили одржавање мира у просторијама за спавање, да ли је полицијским службеницима било познато да је те ноћи дошло да насиља над малолетним мигрантима од стране радника обезбеђења и да ли су поводом тога предузимали било какве мере и активности.

Заштитник грађана у препоруци наводи и да Комесаријат за избеглице и миграције треба да изради одговарајуће смернице о начину поступања руководилаца центара у случајевима сумње на насиље и злостављање малолетних миграната без пратње.

Заштитник грађана сматра да се поступањем по датим препорукама може унапредити рад Комесаријата за избеглице и миграције и центара у његовом саставу, те је одређене препоруке дао у правцу унапређења компетенција и успостављања додатних правила рада.

panel flajer