a

Филијала Земун Пореске управе проследила je тек 2019. године жалбу притужиоца другостепеном органу, коју је притужилац благовремено изјавио 2010. године на решења ове филијале, а другостепеном органу требало још осам месеци да донесе одлуку по жалби