a

Привредно друштво „Електродистрибуција Београд“ направило је пропуст у раду због тога што није, након што је утврђено неовлашћено коришћење електричне енергије на мерном месту, извршило искључење објекта са дистрибутивног електроенергетског система, утврдио је Заштитник грађана