a

Скупштина општине Александровац повредила је Закон о јавном информисању и медијима тиме што је притужиоцу, из разлога који нису предвиђени законом, онемогућила извештавање са јавних седница Скупштине општине, чиме је притужиоцу, као новинару и уреднику средства јавног информисања, у дужем временском периоду, ускратила остваривање уставом загарантоване слободе изражавања, односно слободе медија, утврдио је Заштитник грађана