a

Центар за социјални рад Шабац годинама није предузимао мере у циљу помоћи и подршке породици, а посебно деци, и поред сазнања да деца и породица у дужем периоду живе у тешком сиромаштву и налазе се у стању угрожености и социјалне потребе, утврдио је Заштитник грађана