a

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда приликом доношења решења о грађевинској дозволи изоставио да утврди све одлучне чињенице у предметном поступку, што је проузроковало повреду права притужилаца на доношење правилне и на закону засноване одлуке, а тиме им ускратило и право на мирно уживање имовине, утврдио је Заштитник грађана