a

Скупштина општине Мајданпек погрешно је применила право у поступку избора директор Центра за културу и образовање Доњи Милановац и није ускладила текст Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мајданпек са Аутентичним тумачењем Одлуке, утврдио је Заштитник грађана