a

Одлучујући о захтевима за учешће у јавним позивима за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања услова за полагање стручног испита, Национална служба за запошљавање није донела образложене одлуке са поуком о правном леку, утврдио је Заштитник грађана