a

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре након престанка рада Антикорупцијског тима није разматрало нити прослеђивало надлежним органима поднете пријаве сумње грађана на корупцију, нити је у складу са овлашћењима иницирало одговарајуће поступке за дела кажњива по закону, утврдио је Заштитник грађана