a

Центар за социјални рад у Мерошини поступио је незаконито и посебно некоректно тиме што је без спроведеног поступка, на основу неформалних сазнања и непроверених чињеница, одбио да прими захтеве грађана за остваривање права на новчану социјалну помоћ уз образложење да за то нису испуњени законски услови, утврдио је Заштитник грађана