a

Управа Градске општине Земун повредила је закон и правила управног поступка тиме што није предузела све неопходне, законом прописане мере у циљу спровођења административног извршења извршног решења Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине Земун, односно закључка о дозволи извршења, чиме је поступајући супротно принципима добре управе изневерила оправдана и разумна очекивања грађана, утврдио је Заштитник грађана