a

Просветни инспектор Општинске управе општине Сјеница начинио је пропуст у раду тако што је записником о ванредном инспекцијском надзору у Основној школи „12. децембар“ у Сјеници, на основу непотпуно утврђеног чињеничног стања, наложио меру која није била извршива, утврдио је Заштитник грађана.