a

Градска управа града Београда начинила је пропусте у раду, јер није обезбедила малолетном детету услугу личног пратиоца чиме је повредила право детета на доступно и квалитетно образовање, утврдио је Заштитник грађана