a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање начинио је пропуст у раду јер, иако је имаo податак да је притужиљи престао правни основ за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица пред ПИО фондом, није благовремено донеo одлуку о престанку исплате нити је обавестио притужиљу да право на додатак за помоћ и негу другог лица може остварити пред надлежним Центром за социјални рад, већ је новчану накнаду наставио да јој исплаћује још осамнаест месеци, а потом од притужиље, и то у форми обавештења, тражио да му штету насталу на овај начин надокнади, утврдио је Заштитник грађана.